logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 13.12.2021 r. w module Raporty w obszarze Pracownicy został udostępniony raport „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2020-12-31”. Zakres danych jest taki sam jak dla poprzednich wersji raportu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-raportu-obszar-pracownicy/

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W dniu 10.12.2021 r. system PBN został zaktualizowany do wersji 21.12.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:
korekta działania wyszukiwarki autorów, korekta wyświetlania publikacji w „Oświadczeniach dla osoby” na Profilu Instytucji dla publikacji, w których osoba złożyła oświadczenie w dwóch rolach.
Wdrożenie nowej listy czasopism i materiałów konferencyjnych do produkcyjnej wersji PBN 2.0 odbędzie się 15 grudnia

logo systemu POLON

Ewaluacja 2022

W związku ze zbliżającym się końcem okresu przeznaczonego na uzupełnienie danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej (15 stycznia 2022), konieczne jest uzupełnienie i weryfikacja danych w następujących modułach systemu POL-on: pracownicy (oświadczenia), dane finansowe, projekty naukowe, patenty i prawa ochronne, opisy wpływu (moduł Instytucje, zakładka Działalność naukowa), system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej (STUDNIA).
Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022.

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

14. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11. Najważniejsze zmiany to dodanie punktacji osiągnięć Kryterium II, poprawienie wyświetlania liczby opisów wpływu, przychodów i projektów na karcie oceny podmiotu, poprawienie walidacji przy wyświetlaniu szczegółów doktorantów w SEDN, naprawienie algorytmu w zakresie wypełnienia wszystkich slotów.
Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN znajdują się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
W aplikacji prezentowane są statystyki systemu SEDN oraz modułów ewaluacyjnych systemu POL-on dla poszczególnych podmiotów https://statystyki-ewaluacja.opi.org.pl/ W przypadku SUM statystyki na dzień 13.12.2021 wyglądają następująco: liczba publikacji 5.560, liczba patentów i wzorów użytkowych 47, liczba opisów wpływów 2.