pióro, podpis

INFORMACJA w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2022

INFORMACJA w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników…