pióro, podpis

INFORMACJA w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2022

INFORMACJA
w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2022

 

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 190/2021 z dnia 30.11.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2022, w związku z przypadającym 1 stycznia 2022 r. świętem w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 07 stycznia 2022 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

15 kwiecień 2022 r. (Wielki Piątek)
przy uwzględnieniu przypadających na okres od 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

02 maj 2022 r. (poniedziałek)
przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

17 czerwiec 2022 r. (piątek)
przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

31 październik 2022 r. (poniedziałek)
w przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak