logo sum

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału
w  III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” , które odbędzie się w formie on-line dnia 15 grudnia 2021 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przy udziale Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Medycyny Wsi oraz Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane poniżej przedstawione tematy:

 • Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
 • Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
 • Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
 • Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
 • Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
 • Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
 • Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
 • Higiena żywności i żywienia
 • Choroby cywilizacyjne
 • Varia

  Wydarzenie jest dedykowane dla naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów związanych z problemem higieny i epidemiologii w kraju i za granicą, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne. Dodatkowo prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą:

 • dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska z Katedry i Zakładu Epidemiologii, Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach,
 • Dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej z Katedry Zdrowia Publicznego AK w Kaliszu

Konferencję tę zwieńczy rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację ustną wyłonioną na podstawie ocen Komisji Konkursowej w skład której wchodzą:

 • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, UM
  w Lublinie
 • dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie,
 • Dr n. o zdr. Marta Kowalska, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii UM w Lublinie.

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 09.12.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa a także koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.konferencja-phie.pl/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

logo sum

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.”Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii” , które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 2-3 czerwca 2022 roku, z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas konferencji zostaną przedstawione różnorakie wyzwania jakie stawiała i stawia pandemia przed badaczkami i badaczami z różnych dziedzin nauki, a także efekty ich pracy.

Wydarzenie jest dedykowane dla wszystkich naukowców, którzy zechcą podzielić się wynikami badań przeprowadzonych w różnych dyscyplinach nauki w dobie pandemii i powiązanych z nią tematycznie.

Organizatorom zależy na stworzeniu platformy do spotkania naukowców, którzy przedstawią wyniki badań dotyczących różnych aspektów pandemii i skutków.

Zgłoszone referaty powinny zawierać się następujących ramach tematycznych:

 • najnowsze wyniki badań dotyczące COVID-19,
 • polityka społeczna (w tym kryzys w turystyce, prawa człowieka),
 • polityka państw wobec ogólnoświatowego kryzysu,
 • wpływ pandemii na zdrowie psychiczne człowieka,
 • kultura i dziedzictwo kulturowe w dobie pandemii,
 • edukacja w dobie pandemii,
 • rozwój naukowy i umiędzynarodowienie a kryzys wywołany przez pandemie,

+panel komunikatów dotyczących trwających wciąż projektów, którymi wynikami badań zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami konferencji.

W ramach konferencji planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Wszystkie zgłoszenia abstraktów należy kierować na adres e-mail: w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. natomiast termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 kwietnia 2022 r. Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie: http://ptpn.poznan.pl/

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.