logo sum

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt.”Nauka wobec wyzwań wynikających z pandemii” , które odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 2-3 czerwca 2022 roku, z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podczas konferencji zostaną przedstawione różnorakie wyzwania jakie stawiała i stawia pandemia przed badaczkami i badaczami z różnych dziedzin nauki, a także efekty ich pracy.

Wydarzenie jest dedykowane dla wszystkich naukowców, którzy zechcą podzielić się wynikami badań przeprowadzonych w różnych dyscyplinach nauki w dobie pandemii i powiązanych z nią tematycznie.

Organizatorom zależy na stworzeniu platformy do spotkania naukowców, którzy przedstawią wyniki badań dotyczących różnych aspektów pandemii i skutków.

Zgłoszone referaty powinny zawierać się następujących ramach tematycznych:

  • najnowsze wyniki badań dotyczące COVID-19,
  • polityka społeczna (w tym kryzys w turystyce, prawa człowieka),
  • polityka państw wobec ogólnoświatowego kryzysu,
  • wpływ pandemii na zdrowie psychiczne człowieka,
  • kultura i dziedzictwo kulturowe w dobie pandemii,
  • edukacja w dobie pandemii,
  • rozwój naukowy i umiędzynarodowienie a kryzys wywołany przez pandemie,

+panel komunikatów dotyczących trwających wciąż projektów, którymi wynikami badań zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami konferencji.

W ramach konferencji planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Wszystkie zgłoszenia abstraktów należy kierować na adres e-mail: w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. natomiast termin nadsyłania artykułów upływa z dniem 30 kwietnia 2022 r. Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie: http://ptpn.poznan.pl/

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.