logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

  1. Nowe zestawienia z danymi finansowymi w Module Raporty
    2021-11-26
    W dniu 26.11. br. na środowisku produkcyjnym w module Raporty udostępnione zostały dwa nowe raporty: przychody z tytułu komercjalizacji oraz przychody z usług badawczych na zlecenie. Zakres danych i więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-dane-finansowe-udostepnione-raporty/
  2. Zmiany dotyczące modułu Patenty i prawa ochronne
    2021-11-29
    W dniu 25.11. br. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera zmiany dotyczące modułu Patenty i prawa ochronne. W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi jakości danych w zewnętrznych źródłach oraz konieczności ich modyfikacji została zdjęta blokada edycji danych o patentach i wzorach użytkowych pobranych z zewnętrznych źródeł. Zostało również dodane dodatkowe pole „Numer zgłoszenia w UPRP”, które należy uzupełnić dla patentów zagranicznych, w których uprzednie pierwszeństwo wskazane było na inny kraj niż Polska.