logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 30.11. br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v.0.9.0-etl-10, w której zostały wprowadzone liczne poprawki, m.in. został wprowadzony modyfikator +1 za nieewaluowaną dyscyplinę, został naprawiony błąd powodujący brak projektów naukowych, został poprawiony błąd wyświetlanych informacji dla osoby będącej jednocześnie pracownikiem i doktorantem.