logo sum

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału
w  III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” , które odbędzie się w formie on-line dnia 15 grudnia 2021 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przy udziale Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Medycyny Wsi oraz Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane poniżej przedstawione tematy:

 • Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
 • Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
 • Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
 • Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
 • Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
 • Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
 • Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
 • Higiena żywności i żywienia
 • Choroby cywilizacyjne
 • Varia

  Wydarzenie jest dedykowane dla naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów związanych z problemem higieny i epidemiologii w kraju i za granicą, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne. Dodatkowo prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą:

 • dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska z Katedry i Zakładu Epidemiologii, Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach,
 • Dr hab. n. o zdr. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej z Katedry Zdrowia Publicznego AK w Kaliszu

Konferencję tę zwieńczy rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację ustną wyłonioną na podstawie ocen Komisji Konkursowej w skład której wchodzą:

 • Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii, UM
  w Lublinie
 • dr hab. n. med. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie,
 • Dr n. o zdr. Marta Kowalska, Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii UM w Lublinie.

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 09.12.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa a także koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 189 zł brutto, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://www.konferencja-phie.pl/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.