pióro, podpis

INFORMACJA

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) został ustalony w godzinach od godz. 7:30 do godz. 11:30.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak