logo sum

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu, w tym wyliczanie wynagrodzeń. W przypadku umów o pracę, została ustalona „ulga dla klasy średniej”, jednak ma ona zastosowanie w zależności od wysokości wynagrodzenia.

Ponieważ jest to ulga można stosować ją miesięcznie, mając na uwadze, że rozliczana jest w skali roku.

Ulga zostanie zastosowana, jeżeli w jednym zakładzie pracy pracownik otrzymuje przychody brutto:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • w wysokości wynoszącej miesięcznie brutto od 5701 zł do 11141 zł,
  • które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej – z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w okresie podatkowym otrzymały przychód z umowy o pracę lub aktu mianowania 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Jeżeli przychód roczny z wszystkich źródeł nie znajduje się w tym przedziale to nie ma prawa do zastosowania ulgi dla klasy średniej, tj. w przypadku stosowania ulgi w poszczególnych miesiącach będzie konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Ulga jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym, przy czym płatnik ma obowiązek stosować ją automatycznie na etapie obliczania zaliczek na podatek, co oznacza, że nie potrzebuje żadnych oświadczeń pracownika.

Pracownik może natomiast w każdym czasie zrezygnować ze stosowania ulgi – taką rezygnację powinni rozważyć Pracownicy, których przychody w skali roku przekroczą 133.692 zł. Wniosek o rezygnację ze stosowania ulgi wiąże Pracodawcę wyłącznie w danym roku podatkowym – należy składać go odrębnie każdego roku.

W załączeniu wniosek o niestosowanie „ulgi dla klasy średniej”.

W związku z krótkim okresem wdrażania przepisów oraz aktualnie panującą sytuacją dopuszcza się przesłanie rezygnacji w formie e-mail z adresu służbowego pracownika (potwierdzenie tożsamości osoby).

Jednocześnie informuję, że od roku 2022 miesięczna kwota wolna od podatku wynosi 425 zł (poprzednio 43,67 zł), jest to kwota stosowana tylko z jednego źródła dochodu (emerytury, umowy o pracę), w związku z czym stosowanie kwoty w kilku zakładach pracy może skutkować wysoką dopłatą podatku w rozliczeniu rocznym. Nadmieniam, że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami kwota wolna stosowana jest z urzędu przez ZUS przy wypłacie emerytury lub renty. Osoby pobierające te świadczenia powinny złożyć PIT-2 w Uczelni i wskazać ZUS jako instytucję stosującą kwotę wolną od podatku.

Bliższe informacje można uzyskać:
Tel. 32 20 83 529 lub 32 20 83 538