logo fnp

NABÓR WNIOSKÓW DO XVI KONKURSU O NAGRODĘ IM. ARTURA ROJSZCZAKA

W imieniu Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zapraszamy do udziału w XVI konkursie o nagrodę im. Artura Rojszczaka, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, oraz przede wszystkim humanistyczną postawę i umiejętność przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Konkurs skierowany jest do młodych doktorów, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu 5 lat  kalendarzowych poprzedzających rok w którym odbywa się konkurs, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi, wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Zgłoszenie kandydata poprzez wypełnienie formularza do właściwego członka Klubu nie jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do nagrody, gdyż decyzja o przedstawieniu kandydata jest suwerenną decyzją członka Klubu Stypendystów FNP.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody (). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu. Nie może on nominować kandydatów do Nagrody.