logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Dokumentacja API REST – zasilanie modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-zasilanie-modulu-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora/
2. Edycja opisu wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/edycja-opis-wplywu-dzialalnosci-naukowej-oraz-dodawanie-plikow-do-studni-nagranie-z-konferencji/
Nagranie fragmentu wystąpienia z konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r przedstawiające stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/