logo systemu POLON

PBN

W dniu 15.12.2021 r. w module PBN2.0 został wdrożony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r.
W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, scalono rekordy czasopism z ujednoliconej listy czasopism z 2017 i obecnego wykazu, nadając im nowe identyfikatory, dokonano rozdzielenia rekordów dla czasopism występujących do tej pory jako jedno czasopismo na liście MEiN, co będzie się wiązało z koniecznością sprawdzenia poprawności wpisów i dokonania ewentualnej korekty, zmieniono punktację, wdrożono nowe konferencje, przy czym liczba porządkowa konferencji jest inna niż liczba porządkowa na wykazie. W celu importów poprzez API należy wskazać identyfikatory z PBN.

 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home