logo systemu POLON

SEDN

17. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11, w której zostały wprowadzone liczne, istotne poprawki działania systemu. Lista najważniejszych zmian znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/12/17/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-10-2-etl-13/

 

https://sedn-demo.opi.org.pl/