Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Aktualności POL-on

1. Zmiany w rejestracji źródeł finansowania umowy 2022-03-14 Od 15.04.2022 r. dane dotyczące źródeł finansowania umowy dla podmiotów innych niż podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie będą już rejestrowane w systemie […]

SEDN

17. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11, w której zostały wprowadzone liczne, istotne poprawki działania systemu. Lista najważniejszych zmian znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/12/17/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-10-2-etl-13/   https://sedn-demo.opi.org.pl/

PBN

W dniu 15.12.2021 r. w module PBN2.0 został wdrożony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r. W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, scalono rekordy […]

Pomoc systemu POL-on

1. Dokumentacja API REST – zasilanie modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-zasilanie-modulu-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora/ 2. Edycja opisu wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/edycja-opis-wplywu-dzialalnosci-naukowej-oraz-dodawanie-plikow-do-studni-nagranie-z-konferencji/ Nagranie fragmentu wystąpienia z […]