Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Polityka Naukowa Państwa

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polityka-naukowa-panstwa-przyjeta-przez-rade-ministrow 25 lica Rada Ministrów przyjęła Naukową Politykę Państwa. Rząd wspiera otwartą naukę rozumianą jako otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych oraz tzw. naukę obywatelską, która przyczynia się […]

Ewaluacja

Ukazały się wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021 W załączniku przesyłam zebrane wyniki dla dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne. Podsumowanie ogólne wyników wszystkich dyscyplin […]

SEDN

https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 24 czerwca i 27 lipca zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.14.0. i 1.15.0. W nowych wersjach dodano moduł Kategorie naukowe, wynik ewaluacji i moduł Odwołania. Wszystkie […]

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 1. Rejestracja okresu współprowadzenia dla studiów wspólnych 2022-07-22 W dniu 22 lipca w module Kierunki studiów systemu POL-on 2.0 została udostępniona funkcjonalność rejestracji okresu współprowadzenia studiów. Znacznik studiów wspólnych […]