logo systemu POLON

Aktualności

1. Rejestracja okresu współprowadzenia dla studiów wspólnych
2022-07-22
W dniu 22 lipca w module Kierunki studiów systemu POL-on 2.0 została udostępniona funkcjonalność rejestracji okresu współprowadzenia studiów. Znacznik studiów wspólnych będzie nadawany automatycznie tym studiom, dla których w bieżącym okresie istnieją instytucje współprowadzące.
2. Wyłączenie usług API RAD-on: Kierunki studiów, Kierunki studiów/uruchomienia – definicje obowiązujące
2022-07-22
15 września 2022 zaplanowane jest wyłączenie dwóch usług API RAD-on z katalogu „Dane zintegrowane”: Kierunki studiów i Kierunki studiów/uruchomienia – definicje obowiązujące. Usługi te zapewniały dostęp do danych o kierunkach studiów w okresie przejściowym, tzn. do czasu udostępnienia modułu „Kierunki studiów” w aplikacji POL-on 2.0.
Po 15 września jedynym źródłem danych w tym zakresie będzie API z katalogu Dane POL-on: Kierunki studiów/uruchomienia POL-on.
Zakres informacji dostępnych przez API jest analogiczny do ogólnodostępnego zestawienia Studiów prowadzonych na określonym kierunku.
Więcej informacji znajduje się na stronach RAD-on:
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/api/
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/kierunki-studiow-uruchomienia-pol-on-scenariusze-uzycia-uslugi/
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/uslugi-slownikowe-scenariusze/
3. Nowe zestawienie inwestycji w module Raporty
2022-07-22
W dniu 22 lipca w module Raporty został udostępniony nowy obszar Inwestycje, w ramach którego można wygenerować raport „Inwestycje w systemie OSF”.
Więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-inwestycje-udostepnione-raporty/