logo systemu POLON

Aktualności

1. Wznowienie odświeżania danych na środowisku demo
2022-07-12
18.07.2022 r. ostało wznowione odświeżanie danych na środowisku demonstracyjnym systemu.
2. Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2021
2022-07-19
W dniu 19 lipca 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) za rok 2021.
Dane powinny zostać sprawozdane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego i przekazane do GUS do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/
Reguły walidacji formularza mobilności opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
3. Zniesienie walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N
2022-07-20
Walidacja uniemożliwiająca wprowadzenie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia została zniesiona. Aktualnie oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym można dodać lub usunąć w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego, gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez JM Rektora.