Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352 Na rządowej stronie ligislacyjnej znajdują się dodatkowo: projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zmian oraz […]

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/ W dniu 30.07.2020r. system JSA został zaktualizowany do wersji v2.3.0. Aktualizacja wprowadziła uwidocznienie kierunków współprowadzonych przez kilka uczelni. Dzięki tej zmianie oprócz uczelni wiodącej także pozostałe uczelnie, które biorą […]

Zakończenie prac technicznych w systemach OPI PIB

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0 Po jednodniowych pracach konserwacyjnych włączone zostały następujące systemy: POL-on, RAD-on, MCL, Inventorum, Nauka Polska, SSWR, BWNP.   [Przesłano przez: Ewa Nowak]

Nowa strona szkoleń OPI PIB

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna strona szkoleń OPI PIB. Znajdują się na niej informacje na temat oferty szkoleniowej z systemów tworzonych i administrowanych przez OPI PIB – są to przede […]