Wprowadzone przez Paweł Zaręba

Do zagospodarowania w SUM: Drukarka laserowa HP LaserJet P1505

Nazwa urządzenia: Drukarka laserowa HP LaserJet P1505, sprawna, rok produkcji 2008 liczba sztuk: 1 Jednostka będąca w posiadaniu sprzętu: Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Osoba wyznaczona do kontaktu: Nazwisko: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska prof. nadzw. SUM Mail: Telefon: 32-370-42-48  

Nabór uzupełniający na Kurs języka angielskiego dla kadry kierowniczej i administracyjnej

Informujemy, że w ramach Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej posiadających umiejętność posługiwania się językiem angielskim posiadamy dodatkowe 4 miejsca. W związku z tym, ogłoszony został dodatkowy nabór na Kurs języka angielskiego na poziomie B1 oraz B2. Kurs obejmujący łącznie 120 godzin, odbędzie się w formie on-line. Szczegółowe informacje znajdą […]

Procedura w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo – Studenci, Doktoranci, Członkowie Wspólnoty Uczelni, Od dnia 01.10.2020 r. proces dydaktyczny na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach będzie prowadzony w formie mieszanej. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach prowadzonych stacjonarnie zawarte zostały w „ Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa realizacji procesu dydaktycznego i działalności w obiektach Śląskiego […]

Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B17-5 liczba sztuk: 1

Nazwa urządzenia: Monitor Fujitsu Siemens ScenicView B17-5 liczba sztuk: 1 rok produkcji 2009 numer inwentarzowy FTL-491-0010/09 numer fabryczny YE6L116014 Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia: Zakład Technologii Środków Leczniczych 41 200 Sosnowiec ul. Jedności 8 Osoba wyznaczona do kontaktu: Nazwisko: Małgorzata Torbus Mail: Telefon: 32 364 11 80

Do zagospodarowania w jednostkach SUM: okular 3D Nvidia 3DVision Wired Glasses

Nazwa urządzenia: Okular 3D Nvidia 3DVision Wired Glasses – 28sztuk, rok produkcji 2012 Jednostka będąca w posiadaniu sprzętu: Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej WNF ul. Ostrogórska 30 41-200 Sosnowiec Osoba wyznaczona do kontaktu: dr Piotr Choręza (mail: )