logo sum

Informacja 10.04.2020r.

kobiety ćwiczące w sali gimnastycznej

KARNETY SPORTOWE – zmiana terminu

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje wszystkie osoby, które zakwalifikowały się na listę Użytkowników karnetów sportowych zarówno firmy OK System Polska S.A., jak i Benefit Systems S.A., że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 i zamykaniem części obiektów sportowych, Uczelnia wystąpiła do w/w firm z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy o 2 miesiące, aby termin jej obowiązywania obejmował okres od 01 czerwca do 30 listopada 2020 roku z jednoczesnym zachowaniem cen przedstawionych w ofertach, na co obydwie firmy wyraziły zgodę.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji, kolejne decyzje podejmowane będą na bieżąco, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]

logo sum

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW PKZP!!!

Szanowni Państwo,
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Rektoratu, informujemy że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wszystkie wnioski dotyczące PKZP proszę przesyłać skanem na adres

 

[Przesłano przez: Patrycja Kornes]

logo sum

Pracownik SUM na „zdalnej pracy”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, „w celu przeciwdziałania koronawirusa SARS CoV-2 pracownikowi może zostać zlecone wykonywanie przez oznaczony czas pracy określonej w umowie  o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, zwaną dalej „pracą zdalną”

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie w tym zakresie informacji, ze wskazaniem pracowników oraz zleconych im do wykonania zadań w trybie tzw. „pracy zdalnej”. Powyższe informacje proszę przekazać na adres .

Jednocześnie informuję, że zlecenie wykonania „pracy zdalnej” może nastąpić do 29.03.2020 r.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

kobiety ćwiczące w sali gimnastycznej

KARNETY SPORTOWE (realizacja w 2020 r.)

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości zapisów na karnety sportowe, które będą obowiązywały w okresie od 01-04-2020 do 30-09-2020, a których zakup podlegać będzie dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.

 

Tabele oraz szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 04.03.2020 do 06.03.2020 r.:

telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 208 35 24

osobiście – w pokoju nr 212 w budynku Rektoratu

mailowo – pod adresem

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniach 11-13 marca 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z pracownikami Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych w celu potwierdzenia obecności na liście użytkowników.