Dzień rektorski dla pracowników i studentów

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 12 czerwca 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 88 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]