PBN – Dodawanie oświadczeń do publikacji

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dodawanie-oswiadczen-do-publikacji/
 
Na podstawie art. 265 ust 13 Ustawy 2.0 osoba, której osiągnięcia są wykazywane  na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin.
W systemie PBN technicznym odpowiednikiem oświadczenia jest Profil Instytucji, w którym gromadzone są publikacje oświadczone przez osoby w poszczególnych dyscyplinach do konkretnego podmiotu.
Dodawanie publikacji do Profilu Instytucji jest możliwe dla użytkowników posiadających w systemie rolę Importera Publikacji.
Zadaniem systemu PBN jest odwzorowanie na moment ewaluacji zebranych oświadczeń – przy publikacji należy wskazać w jakiej roli oraz w jakiej dyscyplinie występują poszczególne osoby w publikacji (np. autor/redaktor/autor przekładu) oraz zaznaczyć dyscyplinę. Po wykonaniu tych czynności dla wszystkich osób, które oświadczyły swoje publikacje do podmiotu, publikacje zostaną zapisane na liście publikacji w Profilu Instytucji – czyli zbiorze publikacji, które będą uczestniczyły w procesie ewaluacji.

UWAGA! Przypisane publikacji do Profilu Instytucji w systemie PBN nie zwalnia podmiotów z obowiązku zebrania oświadczeń.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]