logo systemu POLON

Nowe rodzaje raportów

2020-06-10 09:05:06
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W module Raporty zostały udostępnione nowe typy raportów:

 • Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych – możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy z rolą INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD na uczelni
 • Raport dla audytorów – część 2 – obejmuje dane dotyczące oświadczeń pracowników oraz zgód na dodatkowe zatrudnienie pracowników; możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy posiadający przynajmniej jedną z następujących ról: INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Pobieranie i wysyłanie sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r. (aktualizacja 10.06.2020)
 2. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (aktualizacja 10.06.2020)
 3. Błędy w pliku z danymi sprawozdania (aktualizacja 10.06.2020)
 4. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (aktualizacja 10.06.2020)
 5. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (aktualizacja 9.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Helpdesk OPI PIB

Helpdesk OPI PIB jest wspólnym systemem wsparcia użytkowników dla wielu aplikacji wytwarzanych w OPI PIB.
8 czerwca 2020 r. POL-on 2.0 został podłączony do Helpdesku obsługującego zgłoszenia od użytkowników z wielu systemów OPI PIB.
Problemy i błędy występujące w POL-on 2.0 należy zgłaszać poprzez nowy Helpdesk. Problemy i błędy dotyczące starego POL-onu pozostają obsługiwane tak, jak dotychczas.
Identyfikacja konta odbywa się na podstawie adresu e-mail.

Po zalogowaniu do Helpdesku można:

 •  przejść do listy zgłoszeń – wyświetlą się tam wszystkie twoje zgłoszenia ze wszystkich aplikacji podłączonych do Helpedesku OPI PIB,
 • napisać nowe zgłoszenie,
 • wyszukać zgłoszenie korzystając z zaawansowanych filtrów i wyszukiwarki,
 • edytować swój profil.
   

Nowy Helpdesk – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia?

Jak założyć konto w Helpdesku OPI PIB?

System Zgłoszeń – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia?

[Przesłano przez: Ewa Nowak]