logo systemu POLON

Aktualności

 1. Planowany termin udostępnienia sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 w systemie POL-on

  2.02020-06-04 09:29:38
  https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20

  W terminie do 9.06.2020 r. zostanie uruchomiony w systemie POL-on 2.0 nowy moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w którym jako pierwsze do złożenia będzie Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2019.
  Aby pozycja Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych była widoczna w menu wymagane jest posiadanie roli INST_FIN lub INST_FIN_PODGLAD.
  Osoby posiadające jedną z wyżej wymienionych ról będą miały możliwość pobrania szablonu sprawozdania z systemu POL-on. Pobranie szablonu powoduje zmianę statusu sprawozdania z „Gotowe do pobrania” na „Edycję”.
  Tylko osoba posiadająca rolę INST_FIN będzie miała możliwość wgrania uzupełnionego danymi pliku sprawozdania, zatwierdzenia i wysłania do ministerstwa.

  Uwaga: Prosimy o korzystanie z szablonu sprawozdania udostępnionego w systemie POL-on.
  Odrębny komunikat poinformuje o wdrożeniu Sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019.

 1. Nowe rodzaje raportów

  2020-06-02 10:35:01
  https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

  W module Raporty udostępnione zostały nowe raporty:
  Raport „Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020”,
  Raport „Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2019” (służące do weryfikacji danych w sprawozdaniu GUS S-11),
  Raport niespójności pomiędzy modułem Studentów (Wykaz studentów 2019/2020, dostępny w POL-onie 1) i modułem Kierunków (dostępnym w nowym POL-onie),
  Raport „Studia na kierunku”,
  Raport „Uruchomienia studiów na kierunku”.
  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
  Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/modul-raportowy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków – obszar Studenci i Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
 2. Generowanie raportu – obszar Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
 3. Generowanie raportu – obszar Studenci <nowy wykaz> (3.06.2020)
 4. Generowanie raportu – obszar Studenci <stary i nowy wykaz> (3.06.2020)
 5. Wygląd i zawartość modułu Raporty (akt. 3.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego w RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka
 
Przykłady raportów:

 1. Uczelnie w Polsce w latach 2012–2018
 2. Studenci w Polsce w latach 2012–2018
 3. Kierunki studiów w Polsce w latach 2012–2018
 4. Kadra uczelni w Polsce w latach 2012–2018
 5. Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2012–2018

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN – Dodawanie oświadczeń do publikacji

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dodawanie-oswiadczen-do-publikacji/
 
Na podstawie art. 265 ust 13 Ustawy 2.0 osoba, której osiągnięcia są wykazywane  na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin.
W systemie PBN technicznym odpowiednikiem oświadczenia jest Profil Instytucji, w którym gromadzone są publikacje oświadczone przez osoby w poszczególnych dyscyplinach do konkretnego podmiotu.
Dodawanie publikacji do Profilu Instytucji jest możliwe dla użytkowników posiadających w systemie rolę Importera Publikacji.
Zadaniem systemu PBN jest odwzorowanie na moment ewaluacji zebranych oświadczeń – przy publikacji należy wskazać w jakiej roli oraz w jakiej dyscyplinie występują poszczególne osoby w publikacji (np. autor/redaktor/autor przekładu) oraz zaznaczyć dyscyplinę. Po wykonaniu tych czynności dla wszystkich osób, które oświadczyły swoje publikacje do podmiotu, publikacje zostaną zapisane na liście publikacji w Profilu Instytucji – czyli zbiorze publikacji, które będą uczestniczyły w procesie ewaluacji.

UWAGA! Przypisane publikacji do Profilu Instytucji w systemie PBN nie zwalnia podmiotów z obowiązku zebrania oświadczeń.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]