Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków – obszar Studenci i Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
  2. Generowanie raportu – obszar Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
  3. Generowanie raportu – obszar Studenci <nowy wykaz> (3.06.2020)
  4. Generowanie raportu – obszar Studenci <stary i nowy wykaz> (3.06.2020)
  5. Wygląd i zawartość modułu Raporty (akt. 3.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]