logo systemu POLON

Wyłączenie edycji w module „Projekty naukowe” w POL-onie 1

2020-06-19 08:45:58
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W dniu 22 czerwca 2020 r. planowane jest wyłączenie możliwości edycji danych w module „Projekty naukowe” (dostępnym w POL-onie 1). Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tym module.
Moduł pozostanie dostępny w trybie tylko do odczytu.
Informacje o działalności naukowej (realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki) będą rejestrowane, ze zmienionym zakresem informacji, w nowym POL-onie 2.0 w ramach nowego modułu Projekty naukowe – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wdrożenie modułu Projekty naukowe w POL-onie 2.0 jest przewidywane na I kwartał 2021 r.
Informacje co do mapowania danych przedstawione zostaną niebawem.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

 1. Liczba godzin zajęć w module Pracownicy – możliwość wyboru kierunków współprowadzonych
  2020-06-16 11:23:35
   
  W ramach ostatniej aktualizacji modułu Pracownicy, w zakładce „Informacje o prowadzonych zajęciach”, w polu „Liczba godzin zajęć” wprowadzono możliwość wyboru kierunków współprowadzonych. Dotyczy to pracowników prowadzących zajęcia na kierunku prowadzonym wspólnie przez przynajmniej dwie uczelnie, którzy są zatrudnieni przez uczelnię oznaczoną jako współprowadząca (do tej pory możliwość wyboru takiego kierunku miała tylko instytucja główna).
 2. Wdrożenie możliwości zatwierdzania i wysyłania sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 rok
  2020-06-18 10:22:40
   
  W dniu 17 czerwca br. w systemie POL-on 2.0 (środowisko produkcyjne) została udostępniona możliwość zatwierdzania i wysyłania do MNiSW sprawozdań z wykorzystania subwencji za 2019 rok.
  Wszystkie instytucje, które mają już bezbłędnie zaimportowane sprawozdanie powinny go zatwierdzić i wysłać do Ministerstwa, celem zakończenia procesu składania sprawozdania.
  Po zatwierdzeniu sprawozdania, należy pobrać wygenerowane przez system oświadczenie o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym.
  Uzupełnione i podpisane oświadczenie w formacie PDF należy załączyć w momencie wysyłania sprawozdania do Ministerstwa.
  Więcej informacji na temat procesu zatwierdzania i wysyłania sprawozdania do MNiSW jest dostępnych na stronach Pomocy systemu POL-on.”
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 
1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania subwencji (17.06.2020)
2. Wysłanie sprawozdania do ministerstwa (17.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia

 1. Nowe webinarium pt.: PBN 2.0 – Profil Instytucji i Profil Autora – czynności w systemie.
  https://zgloszenia.opi.org.pl/
  Termin webinarium: 1 lipca 2020 r. godz. 11.00  (czas trwania: około 2 godziny)
  Liczba miejsc: 500
  Webinarium jest otwarte, nie wymaga zapisów.
  Link do streamingu zostanie umieszczony na w/w stronie w dniu szkolenia.
 2. Szkolenie stacjonarne POL-on 2.0 Szkoły doktorskie i Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora. Raportowanie danych sprawozdawczych.
  Termin szkolenia: 29.06.2020
  Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Konferencyjne AS-Bud, al. Jerozolimskie 81
  Godziny szkolenia: 10.00-15.00
  Prelegent: dr Wojciech Majkowski
  http://cknik.pl/uczelnie/250-polon20-szkoly-doktorskie
 3. Szkolenie stacjonarne Polska Bibliografia Naukowa 2.0 Praktyczna obsługa systemu – wersja produkcyjna
  Termin szkolenia: 25.06.2020
  Miejsce szkolenia: Poznań, Centrum Konferencyjne ADAM’s, ul. Matejki 62
  Godziny szkolenia: 10.00-16.00
  Prelegent: dr Wojciech Majkowski
  http://cknik.pl/uczelnie/248-pbn20a

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Konstytucja dla Nauki w języku angielskim

https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci
 
Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski to kolejny element wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2020/06/act-of-20-july-2018-the-law-on-higher-education-and-science.pdf

[Przesłano przez: Ewa Nowak]