Konstytucja dla Nauki w języku angielskim

https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci
 
Konstytucja dla Nauki przetłumaczona na język angielski to kolejny element wsparcia środowiska akademickiego we wdrażaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2020/06/act-of-20-july-2018-the-law-on-higher-education-and-science.pdf

[Przesłano przez: Ewa Nowak]