Nowe rodzaje raportów

2020-06-10 09:05:06
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W module Raporty zostały udostępnione nowe typy raportów:

  • Zestawienie indywidualnych studiów międzydziedzinowych – możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy z rolą INST_KIERUNKI_ADM lub INST_KIERUNKI_PODGLAD na uczelni
  • Raport dla audytorów – część 2 – obejmuje dane dotyczące oświadczeń pracowników oraz zgód na dodatkowe zatrudnienie pracowników; możliwość jego generowania i pobierania posiadają użytkownicy posiadający przynajmniej jedną z następujących ról: INST_PR, INST_NAUK_PR, INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]