Nowe wpisy w pomocy systemu

  1. Pobieranie i wysyłanie sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r. (aktualizacja 10.06.2020)
  2. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (aktualizacja 10.06.2020)
  3. Błędy w pliku z danymi sprawozdania (aktualizacja 10.06.2020)
  4. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (aktualizacja 10.06.2020)
  5. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (aktualizacja 9.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]