logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
W dniu 2020-06-08 wdrożona została w systemie POL-on 2.0 produkcyjna wersja sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019.
Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do edycji sprawozdania wykorzystywana jest rola INST_FIN.
Należy korzystać z szablonu sprawozdania, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.
Termin złożenia sprawozdania: 30 czerwiec 2020
Artykuły pomocy znajdują się na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe webinarium

https://zgloszenia.opi.org.pl/
 
POL-on aktualny stan systemu.
Moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i Pracownicy.
Moduł Raporty – procesy oparte na danych z RAD-on.
 
Termin webinarium: 29 czerwca 2020 r. godz. 10.00
Liczba miejsc: 500
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz podając prawdziwe dane, które będą potrzebne do wysłania danych dostępowych do webinarium.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Harmonogram prac w systemie na 2020 rok

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0
 
czerwiec/lipiec 2020
-> nowa baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:
    – sprawozdanie z wykorzystania subwencji (czerwiec),
    – sprawozdanie finansowe,
    – plan rzeczowo-finansowy,
    – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 
lipiec 2020
-> przygotowanie nowych interfejsów do zasilania danych ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych)
 
październik 2020
-> nowy formularz ankiety rekrutacyjnej EN-1 na rok akademicki 2020/2021,
-> nowa baza danych i dokumentów związanych z postępowaniami awansowymi.
 
grudzień 2020
-> nowy moduł Dane finansowe jednostki, realizowany w związku z przygotowaniem do nowej ewaluacji jednostek naukowych:
    – nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
    – przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how,
    – źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe.
 
w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji przebudowa modułów do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 
1. Rozprawa doktorska (8.06.2020)
2. Podmioty zobligowane do złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019 oraz niezbędne uprawnienia (8.06.2020)
3. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (8.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ewaluacja

Niezbędnik Akademicki
https://nauka.pwn.pl/
Wywiad z dr. hab. Emanuelem Kulczyckim, prof. UAM – Ewaluacja 2.0. Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?
W wywiadzie poruszone zostało m.in. zagadnienie wpływu społecznego badań – kryterium III ewaluacji.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]