Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 
1. Rozprawa doktorska (8.06.2020)
2. Podmioty zobligowane do złożenia sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019 oraz niezbędne uprawnienia (8.06.2020)
3. Role do edycji, wysyłania i podglądu sprawozdania z wykorzystania subwencji (8.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]