Harmonogram prac w systemie na 2020 rok

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0
 
czerwiec/lipiec 2020
-> nowa baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych:
    – sprawozdanie z wykorzystania subwencji (czerwiec),
    – sprawozdanie finansowe,
    – plan rzeczowo-finansowy,
    – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
 
lipiec 2020
-> przygotowanie nowych interfejsów do zasilania danych ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych)
 
październik 2020
-> nowy formularz ankiety rekrutacyjnej EN-1 na rok akademicki 2020/2021,
-> nowa baza danych i dokumentów związanych z postępowaniami awansowymi.
 
grudzień 2020
-> nowy moduł Dane finansowe jednostki, realizowany w związku z przygotowaniem do nowej ewaluacji jednostek naukowych:
    – nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
    – przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how,
    – źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe.
 
w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji przebudowa modułów do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin

[Przesłano przez: Ewa Nowak]