Nowe wpisy w pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 
1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania subwencji (17.06.2020)
2. Wysłanie sprawozdania do ministerstwa (17.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]