Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

 1. Liczba godzin zajęć w module Pracownicy – możliwość wyboru kierunków współprowadzonych
  2020-06-16 11:23:35
   
  W ramach ostatniej aktualizacji modułu Pracownicy, w zakładce „Informacje o prowadzonych zajęciach”, w polu „Liczba godzin zajęć” wprowadzono możliwość wyboru kierunków współprowadzonych. Dotyczy to pracowników prowadzących zajęcia na kierunku prowadzonym wspólnie przez przynajmniej dwie uczelnie, którzy są zatrudnieni przez uczelnię oznaczoną jako współprowadząca (do tej pory możliwość wyboru takiego kierunku miała tylko instytucja główna).
 2. Wdrożenie możliwości zatwierdzania i wysyłania sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 rok
  2020-06-18 10:22:40
   
  W dniu 17 czerwca br. w systemie POL-on 2.0 (środowisko produkcyjne) została udostępniona możliwość zatwierdzania i wysyłania do MNiSW sprawozdań z wykorzystania subwencji za 2019 rok.
  Wszystkie instytucje, które mają już bezbłędnie zaimportowane sprawozdanie powinny go zatwierdzić i wysłać do Ministerstwa, celem zakończenia procesu składania sprawozdania.
  Po zatwierdzeniu sprawozdania, należy pobrać wygenerowane przez system oświadczenie o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym.
  Uzupełnione i podpisane oświadczenie w formacie PDF należy załączyć w momencie wysyłania sprawozdania do Ministerstwa.
  Więcej informacji na temat procesu zatwierdzania i wysyłania sprawozdania do MNiSW jest dostępnych na stronach Pomocy systemu POL-on.”
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]