Wyłączenie edycji w module „Projekty naukowe” w POL-onie 1

2020-06-19 08:45:58
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W dniu 22 czerwca 2020 r. planowane jest wyłączenie możliwości edycji danych w module „Projekty naukowe” (dostępnym w POL-onie 1). Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tym module.
Moduł pozostanie dostępny w trybie tylko do odczytu.
Informacje o działalności naukowej (realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki) będą rejestrowane, ze zmienionym zakresem informacji, w nowym POL-onie 2.0 w ramach nowego modułu Projekty naukowe – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wdrożenie modułu Projekty naukowe w POL-onie 2.0 jest przewidywane na I kwartał 2021 r.
Informacje co do mapowania danych przedstawione zostaną niebawem.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]