Raporty poświęcone otwartej nauce dostępne na stronie projektu DIALOG, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2019.

http://excellence-project.zut.edu.pl/dokumenty/
 
Wybrane raporty i poradniki:

  1. Otwarta nauka w świetle Polskiej Bibliografii Naukowej (w raporcie przeanalizowano realizację idei otwartej nauki przez polskich naukowców wykorzystując 1,15 mln rekordów bibliograficznych zgłoszonych przez polskie instytucje naukowe za lata 2013–2018 do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on)
  2. Analiza gotowości polskich czasopism na Plan S (celem raportu jest prezentacja informacji o standardach wydawniczych polskich czasopism naukowych w kontekście spełniania wymagań i rekomendacji Planu S, czyli europejskiej inicjatywy transformowania rynku wydawniczego w stronę modelu otwartego dostę-pu (www.coalition-s.org)
  3. Standardy wydawnicze polskich czasopism naukowych w latach 2017–2019 (
  4. Rozwój czasopisma naukowego: poradnik dla redaktorów i wydawców
  5. Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism
  6. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych. Poradnik

[Przesłano przez: Ewa Nowak]