Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego w RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka
 
Przykłady raportów:

  1. Uczelnie w Polsce w latach 2012–2018
  2. Studenci w Polsce w latach 2012–2018
  3. Kierunki studiów w Polsce w latach 2012–2018
  4. Kadra uczelni w Polsce w latach 2012–2018
  5. Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2012–2018

[Przesłano przez: Ewa Nowak]