logo systemu POLON

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych – nowy wpis w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/…
logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 18 mar 2020 W dniu…
logo systemu POLON

Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

2020-03-16 17:46:24 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0…
logo systemu POLON

Przesunięty termin sprawozdawczości danych do systemu POL-on

2020-03-13 14:57:57 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10  Podmioty…
logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – wdrożenie produkcyjne

2020-03-10 11:34:45 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10Wdrożona…