logo systemu POLON

Komunikat systemu POLon

W dniu 4 lipca br. zostanie udostępniona wersja demo nowej aplikacji POL-on, przygotowywana do obsługi zmian wynikających z nowej ustawy. W skład wersji będzie wchodził m.in:
·         Nowy serwis informacyjny (strona główna) z rozszerzonymi kanałami informującymi o zmianach w systemie, komunikatach ministerstwa oraz planowanych szkoleniach;
·         Nowy moduł Administracyjny systemu zawierający role i uprawnienia zmigrowane z dotychczasowej aplikacji;
·         Nowy moduł Jednostki ze zmigrowanymi danymi z dotychczasowej aplikacji;
·         Nowy moduł Kierunków udostępniający możliwość pobrania plików eksportowych ze wstępnie przygotowanym zbiorem danych dotyczących kierunków studiów z obecnego systemu, które będą podlegały migracji wraz z instrukcją procesu.
Sam proces migracji kierunków studiów będzie wykonywany poza systemem w oparciu o przygotowane do tego celu pliki migracji, które w uzgodnieniu z Państwem będą rzenoszone przez OPI – operatora systemu –  do nowej wersji;
·         Zestawienia ogólnodostępne oraz raporty dostarczane poprzez system RAD-on.

Czytaj dalej

logo systemu antyplagiatowego jsa

Badanie pracy dyplomowej w JSA – Materiały szkoleniowe OPI PIB

Przygotowaliśmy dla Państwa materiały instruktażowe dotyczące badania pracy dyplomowej w JSA. Mamy nadzieję, że ułatwią Państwu pracę z systemem. Składają się na nie:

Samouczki:

  1. Zakładanie i przeprowadzanie badań w JSA. Często zadawane pytania;
  2. Raport z badania w JSA. Często zadawane pytania;
  3. Sprawdzanie pracy w JSA z poziomu systemu uczelnianego. Perspektywa promotora (materiał dla pracowników uczelni, które przeprowadziły integrację JSA z własnym systemem informatycznym).

Filmy instruktażowe:

  1. Seria pięciu krótkich filmów przedstawiających korzystanie z JSA i omawiających raport z wynikiem badania antyplagiatowego (wersja zaktualizowana).
  2. Dostosowanie parametrów JSA do specyfiki prac sprawdzanych w systemie antyplagiatowym. Informacje dla administratorów JSA.

Ponadto informujemy o najważniejszych nowościach w systemie.

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Kolejna wersja systemu POLon – wersja 9.67

Zakończono prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym wdrożono zmiany w module zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.).
Możliwe jest już wprowadzanie zawiadomień nadanych w obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
Prosimy o korektę klasyfikacji zawiadomień wprowadzonych już do systemu, dla których data uchwały o nadaniu stopnia > 2019-04-30.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Komunikat systemu POLon

Komunikat systemu POLon
Zgodnie z decyzją CKSST [Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów] i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawnienia do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa  na obsługę nadawania uprawnień do prowadzenia studiów. Do momentu uruchomienia nowego modułu studiów na kierunku, obsługującego nowe dyscypliny studiów, uczelnie nie będą mogły samodzielnie rejestrować uprawnień do prowadzenia  studiów. Takie uprawnienia do tego momentu będą mogły być rejestrowane wyłącznie przez pracowników MNiSW.
Nowy moduł systemu POL-on obsługujący kierunki w nowych dyscyplinach będzie udostępniony we wrześniu br. Do końca tego miesiąca opublikujemy komunikat w sprawie migracji dotychczasowych kierunków studiów do nowego systemu.
Ze względu na budowanie nowego POL-on 2.0 zostały zawieszone szkolenia stacjonarne w OPI. Zostaną one wznowione po ukazaniu się nowej wersji systemu.
logo systemu POLON

Zmiany w nowej wersji POLon

W dniu 9 maja zostały umieszczone na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu opisy kolejnych wersji systemu i zmian, które zostały wprowadzone od lutego do kwietnia.
Najnowsza wersja systemu – 9.65
Zmiany:
wersja 9.64 (4.04.19)
Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – dodano możliwość przeglądania uprawnień opartych zarówno na „nowym” jak i na „starym” słowniku dziedzin i dyscyplin (filtr „Klasyfikacja).
    – możliwość odfiltrowania danych opartych na starym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny,
    – możliwość odfiltrowania danych opartych na nowym słowniku dyscyplin bez konieczności wskazania konkretnej dyscypliny,
    – w wynikach wyszukiwania prezentowana jest informacja, czy data uprawnienia dotyczy nowej czy starej klasyfikacji.
Dostęp z menu:
Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych → Przyznane uprawnienia (dr, dr hab.)
Ogólnodostępne zestawienia → Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych
wersja 9.62  (6.03.19)
Wyłączenie wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
Aktualnie zestawienie nie jest dostępne. Trwają prace nad dostosowaniem wykazu do wymogów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Dostęp z menu: Ogólnodostępne zestawienia → Wykaz pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych
wersja 9.60 (8.02.19)
Pracownicy – zwiększenie zakresu danych eksportowanych w rozszerzonym eksporcie danych pracowników.
1. Prezentacja oświadczonych dyscyplin niezależnie:
a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę (nazwa pola: „Oświadczona dyscyplina – druga”)
b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę – tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: „Oświadczona dyscyplina – pierwsza”)
2. Prezentacja oświadczonych dyscyplin N niezależnie:
a) dodanie pola prezentującego drugą dyscyplinę N (nazwa pola: „Dyscyplina N – kolejna”)
b) dotychczasowe pole prezentuje tylko jedną dyscyplinę N – tylko pierwszą (zmiana nazwy pola na: „Dyscyplina N”)
3. Prezentacja procentowego udziału w pierwszej dyscyplinie:
a) dla pierwszej dyscypliny dodano pole prezentujące wartość udziału w pierwszej dyscyplinie w danym momencie (nazwa pola: „Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie”)
4. Dodanie pola „UID pracownika” gdzie jest prezentowany UID pracownika w systemie POL-on.
Dostęp z menu: Wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych → Rozszerzony raport XLS
Sprawozdawczość GUS – usunięcie walidacji dotyczącej studiów bez KRK dla działu 3 w sprawozdaniu S-10 (dla wszystkich podtypów tego sprawozdania).
Dostęp z menu: Sprawozdania → Sprawozdania GUS
W wersjach 9.61, 9.63, 9.65,  wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje ergonomiczne.