logo systemu POLON

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram

październik 2019
– udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API – REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start
– modyfikacje w systemie PBN – etap I – umożliwiające raportowanie danych według nowych zasad wynikających z ustawy w dotychczasowej wersji systemu
– w drugiej połowie października rozpocznie się I etap migracji modułu Pracownicy naukowi; uruchomiona zostanie pierwsza wersja usługi Pracownicy Naukowi zawierająca dane o zatrudnieniu, oświadczenia, stopnie i tytuły naukowe oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie;  dane wprowadzone do momentu rozpoczęcia migracji zostaną przeniesione przez OPI PIB do nowej wersji systemu

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on.
Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji.
Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0.
W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych).
Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

30.09.2019 – Wdrożenie POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

Zakres zmian:
1. udostępnienie nowego sprawozdania o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (EN-1) na rok akademicki 2019/2020 (wersja aplikacji: 9.74)
2. zablokowanie edycji danych w modułach systemu, które zostają wyłączone w ramach nowej ustawy (wersja aplikacji: 9.74)
3. usunięcie opcji logowania się za pomocą konta lokalnego (logowanie wyłącznie kontem centralnym) – (wersja aplikacji: 9.74)
4. wdrożenie nowej usługi Role i Uprawnienia wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.14.13)
5. wdrożenie nowej usługi Instytucje wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.28.6)
6. wdrożenie nowej usługi Kierunki studiów wraz z inicjalną migracją danych na podstawie plików przekazanych przez uczelnie (1.1.4)

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start.

Czytaj dalej

logo radon

Zestawienie pracowników naukowych SUM

Na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/wykazy/dyscypliny można sprawdzić zestawienie pracowników naukowych SUM wraz przypisaniem do nowych dyscyplin naukowych.

Czytaj dalej