logo systemu POLON

Zaktualizowane specyfikacje plików wymiany danych

Na stronach pomocy systemowej https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start zostały opublikowane finalne wersje nowych specyfikacji plików wymiany danych (XSD) opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w II turze konsultacji technicznych. Schematy migracji mają umożliwić automatyczną migrację danych dotyczących m.in. studentów, doktorantów oraz pracowników  naukowych, z systemu POL-on 1.0 do systemu POL-on 2.0. Funkcjonalność importu plików według schematów zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem wdrożeń nowego systemu w grudniu 2019 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów

Obecnie jest prowadzona przez OPI razem z MNiSW weryfikacja danych przekazanych przez uczelnie w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów.
Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będą wyjaśniane w ramach bezpośrednich kontaktów.
Dlatego jest prośba OPI o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych danych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane.
W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI.
Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.

Z uwagi na powyższe trudności oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planowane są do odblokowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo radon

Zintegrowana platforma informacyjna RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna 

POL-on 2.0 będzie głównie gromadził dane, natomiast RAD-on wraz z hurtownią danych będzie jedynym zintegrowanym źródłem danych  o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce.
Dane będą zintegrowane ze wszystkich dostępnych systemów w sposób, który umożliwi szybkie i wielopoziomowe tworzenie raportów.
Dane w RAD-on:
– ELA
– POL-on
– PBN
– ORPPD
– NAWA
– OSF
– SEDN
– Nauka polska

Na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/wykazy/dyscypliny można sprawdzić zestawienie pracowników naukowych SUM wraz przypisaniem do nowych dyscyplin naukowych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Materiały ze szkoleń MNiSW oraz OPI PIB, które odbyły się we wrześniu w Warszawie i Krakowie

Na stronie Konstytucja dla Nauki, w zakładce Szkolenia
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia
pod tytułem szkolenia
Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
znajdują się nowe pliki z prezentacjami
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/09/dziaanie-systemw-informatycznych-mnisw-w-tym-pol-on.zip

Tematy prezentacji:

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0 

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start 
Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]