logo sum

Komunikat w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą

Uprzejmie informujemy, że w Górnośląskim Centrum Medycznym im.prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykonywane są bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i przeciw COVID 19.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie przysługują osobom, które spełniają warunek uprawniający do nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 i 1688). Wykaz kategorii osób objętych nieodpłatnym szczepieniem przeciwko grypie w załączeniu.

Szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą skierowane są do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Przypominajacą dawkę stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy  po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane wykonaniem szczepienia do telefonicznego kontaktu w godz. od 8.00 do 14.00 z Działem Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki celem ustalenia terminu szczepienia:

– szczepienia przeciwko grypie – tel. 32/359 85 59

– szczepienia przeciwko COVID-19 – tel. 32/ 359 83 57

Sekcja BHP

pióro, podpis

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2021 r. dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 21.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                                          

                Główny Specjalista
   Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
             mgr Magdalena Sołtys

logo Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

Nabór wniosków do Konkursu START 2022

W imieniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Program skierowany jest do naukowców ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce
    w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych ( PRACE B+R tzw. prace badawczo-rozwojowe są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy)
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później ). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

Nabór wniosków prowadzony jest do 22.11.2021 r.

Bliższe informacje i na stronie internetowej programu:

https://www.fnp.org.pl/oferta/start

logo sum

PROCEDURA W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

PROCEDURA W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.