pomieszczenie medycyny doświadczalnej w Katowicach

Pomieszczenia Centrum Medycyny Doświadczalnej w Katowicach-Ligocie

sala pacjenta - centrum dydaktyki i symulacji medycznej w Katowicach

Nowoczesne sale dydaktyczne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

sala laboratoryjna w Katowicach

Sale laboratoryjne Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Lekarskiego w Katowicach

w trakcie remontu - serwerownia główna

Remont głównej serwerowni w Katowicach – Ligocie

ZADANIE
Remont głównej serwerowni w Katowicach – Ligocie

Czytaj dalej

w trakcie remontu sal audytoryjnych w Katowicach

Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie

ZADANIE
Modernizacja pomieszczeń sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach-Ligocie (nieruchomość użytkowana na podstawie umowy użyczenia przez UCK im. K. Gibińskiego)

Czytaj dalej