logo systemu POLON

Harmonogram rozbudowy systemu POL-on w lutym

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

  1. Przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji. Nastąpi do końca lutego 2021.
  2. Udostępnienie przeglądania wykazu studentów w nowym POL-onie dla uczelni oraz ich instytucji nadzorujących, pierwszy etap nowej architektury modułu Studentów.
logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. W dniach 26-27 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie on-line pt.: „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dla wszystkich zainteresowanych zostały udostępnione materiały poszkoleniowe, zapis wideo całego wydarzenia oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/szkolenie-wdrozenie-systemu-pol-on-w-ramach-nowej-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-odbywajacego-sie-w-dniach-26-27-01-2021-r/

2. Osoby ubiegające się o stopień doktora – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 (29.01.2021)
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora-nagranie-ze-szkolenia/

4. Szkoły doktorskie – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 (29.01.2021)
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/szkoly-doktorskie-nagranie-ze-szkolenia/