logo systemu POLON

ELA – nowe funkcje

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bazuje na danych pobieranych z ZUS i POL-on i bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. Od 6 lipca 2021 dostępna jest nowa funkcja systemu umożliwiająca szybkie porównywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach kariery zawodowej. Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Jesienią tego roku zostanie udostępniona nowa funkcjonalność systemu – każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób z tytułem doktora. Obecnie można stawierdzić, że w ciągu ostatnich 5 lat, kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to: fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne.