pióro, podpis

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2021 r. dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/2021 z dnia 21.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                                          

                Główny Specjalista
   Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
             mgr Magdalena Sołtys