logo systemu POLON

Aktualności

 1. Wyłączenie starego systemu zgłoszeń z możliwości zgłaszania nowych zgłoszeń
  Z początkiem października została wyłączona możliwość tworzenia nowych zgłoszeń w starym systemie zgłoszeń. Powstał nowy system, w którym dokonuje się zgłoszeń klikając przycisk „Zgłoś uwagę” w prawym górnym rogu w widoku POL-on 2. W dalszym ciągu będzie możliwość edycji i kontynuowania wątków rozpoczętych w starym systemie.
  Więcej o nowym Helpdesku w Pomocy systemu:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowy-helpdesk-jak-przyspieszyc-realizacje-mojego-zgloszenia/
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/jak-zalozyc-konto-w-helpdesku-opi-pib/
 2. W module Raporty udostępnione zostały nowe raporty:
  – Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie tytułu profesora
  – Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora
  – Osoby, dla których wszczęte zostało postępowanie awansowe o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  – Studenci pozostający w procedurze skreślenia
 3. W dniu 04.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe.
  Zmiany obejmują:
  – poprawę usług REST API
  – prezentowanie numeru ORCID pracownika i osoby ubiegającej się o stopień doktora (dana o numerze ORCID pobierana jest z bazy PBN)
  – rozszerzenie słownika instytucji finansującej
  – rozszerzenie słownika nazwa konkursu, programu, przedsięwzięcia
 4. Stanowisko Rektora nie jest funkcją kierowniczą
  2021-10-05
  Zgodnie z zapisami Ustawy 2.0, stanowisko Rektora nie jest funkcją kierowniczą. Rektor jest organem uczelni. Wprowadzone dotychczas funkcje kierownicze Rektora należy usunąć z modułu Pracownicy.
  Wkrótce udostępniony zostanie nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”, w którym będą rejestrowane  osoby kierujące danym podmiotem na stanowiskach: Rektor, Dyrektor generalny, Prezes Zarządu, Prezes Centrum Łukasiewicz, Dyrektor instytutu, Dyrektor instytutu PAN, Dyrektor instytutu SBŁ, Dyrektor instytutu międzynarodowego, Inne.
logo systemu POLON

Nowy wpis do Pomocy systemu POL-on

POL-on 2.0 REST API – Scenariusze (5.10.2021)
logo systemu POLON

PBN

W dniu 01.10.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.9.2.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:
 • poprawiono błędy na wykazie konferencji
 • poprawiono wyszukiwanie na oficjalnych listach ministerialnych w Wykazach
 • zaktualizowano linki odsyłające do aktualnych list ministerialnych
 • na Profilu Instytucji dla rozdziałów w monografiach usunięto z Danych do ewaluacji pola dotyczące monografii
 • wprowadzono modyfikacje API m.in. umożliwiono dodawanie poprzez API roczników, tomów i numerów dla czasopism występujących już w PBN
logo systemu POLON

ELA

https://ela.nauka.gov.pl/pl/experts/source-data

OPI PIB po raz pierwszy udostępnił nowe funkcje w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Od 4 października każdy może uzyskać informacje dotyczące nie tylko zawodowych karier absolwentów, ale także osób ze stopniem doktora. System został też rozbudowany o monitorowanie ścieżek kształcenia studentów, w tym analizę ich modyfikacji.