Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „HIV infection in the aging brain”, który odbędzie się 21 października, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: https://us06web.zoom.us/j/86368220489?pwd=M09Zd1VvbitoaUgzKzM4VVFYYitKUT09

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

logo systemu POLON

Aktualności

 1. Udostępnienie modułu Osoby kierujące podmiotem
  2021-10-07W dniu 7.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym wdrożono nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”. Dane te należy rejestrować w trybie bieżącym – konieczna jest do tego rola INST_ADM (dla uczelni) nadana na całość jednostki. Informacje powinny zostać uzupełnione wstecznie od 1.10.2018 r., zgodnie z zasadą, iż w podmiocie może być tylko jedna osoba aktualnie nim kierująca. Więcej o module znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-kierujace-podmiotem%e2%80%8b-wyglad-modulu-i-sciezka-rejestracji/
 2. Materiały konferencyjne
  2021-10-14Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r. Wydarzenie było współorganizowane przez MEiN oraz OPI-PIB. Większość pytań zadanych podczas konferencji została opublikowana na stronie https://zgloszenia.opi.org.pl/qa-z-konferencji-mein-12-13-10-2021-r/. Pozostała część jest nadal w trakcie opracowywania przez ekspertów ze strony MEiN oraz OPI-PIB. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube OPI-PIB https://www.youtube.com/watch?v=EhRXjtBeaHo&list=PLhrk1HkrMtpwoSzJh0gVFuJFBiKxdICrL, a prezentacje z wystąpień na stronie Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przedstawienie-zmian-w-systemach-informatycznych-wchodzacych-w-sklad-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym-pol-on-12-13-10-2021-r/
 3. Komunikat MEiN – Aktualizacja ograniczeń dotyczących wprowadzania danych finansowych
  2021-10-18W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe” należy się wstrzymać z uzupełnianiem danych dotyczących wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe oraz wyniku finansowego podmiotu. Przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jak i przychody z tytułu komercjalizacji usług mogą być uzupełniane na bieżąco.
logo systemu POLON

SEDN – nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Udostępnienie nagrania z warsztatów dotyczących działania algorytmu optymalizacyjnego, które odbyły się online w dniu 28.09.2021.
  https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/dzialanie-algorytmu-optymalizacyjnego/
 2. Moduł Ewaluacja – zawartość modułu (4.10.2021)
  https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/ewaluacja-zawartosc-modulu/
 3. Korekta zestawienia listy osiągnięć (4.10.2021)
  https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/korekta-zestawienia-listy-osiagniec/