Aktualności

  1. Udostępnienie modułu Osoby kierujące podmiotem
    2021-10-07W dniu 7.10.2021 r. na środowisku produkcyjnym wdrożono nowy moduł „Osoby kierujące podmiotem”. Dane te należy rejestrować w trybie bieżącym – konieczna jest do tego rola INST_ADM (dla uczelni) nadana na całość jednostki. Informacje powinny zostać uzupełnione wstecznie od 1.10.2018 r., zgodnie z zasadą, iż w podmiocie może być tylko jedna osoba aktualnie nim kierująca. Więcej o module znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-kierujace-podmiotem%e2%80%8b-wyglad-modulu-i-sciezka-rejestracji/
  2. Materiały konferencyjne
    2021-10-14Na stronach Pomocy POL-on zostały opublikowane materiały po konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r. Wydarzenie było współorganizowane przez MEiN oraz OPI-PIB. Większość pytań zadanych podczas konferencji została opublikowana na stronie https://zgloszenia.opi.org.pl/qa-z-konferencji-mein-12-13-10-2021-r/. Pozostała część jest nadal w trakcie opracowywania przez ekspertów ze strony MEiN oraz OPI-PIB. Nagranie jest dostępne na kanale YouTube OPI-PIB https://www.youtube.com/watch?v=EhRXjtBeaHo&list=PLhrk1HkrMtpwoSzJh0gVFuJFBiKxdICrL, a prezentacje z wystąpień na stronie Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przedstawienie-zmian-w-systemach-informatycznych-wchodzacych-w-sklad-zintegrowanego-systemu-informacji-o-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym-pol-on-12-13-10-2021-r/
  3. Komunikat MEiN – Aktualizacja ograniczeń dotyczących wprowadzania danych finansowych
    2021-10-18W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe” należy się wstrzymać z uzupełnianiem danych dotyczących wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe oraz wyniku finansowego podmiotu. Przychody z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jak i przychody z tytułu komercjalizacji usług mogą być uzupełniane na bieżąco.