logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Stanowisko MEiN w sprawie kwalifikacji przyznanych środków w ramach funduszy strukturalnych
2021-10-22
Środki przyznane na realizację projektu przez krajowe instytucje pośredniczące w całości należy traktować jako środki krajowe.
W związku z powyższym należy dokonać korekty w systemie POL-on w stosunku do sprawozdanych informacji, jeśli środki przyznane na realizację projektu były w podziale na środki krajowe i zagraniczne.
2. Termin składania sprawozdań GUS za rok 2021
2021-10-25
Planowany termin składania sprawozdań GUS (S-10, S-11, S-12) za rok 2021 to 20 lutego 2022 r.
3. Kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Wstęp” na platformie Navoica.pl.
2021-10-25
25 października został udostępniony kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Wstęp” na platformie Navoica.pl. Jest to pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń o tematyce ewaluacji, które w najbliższym czasie pojawią się na platformie. W kursie przedstawione są ogólne założenia Ewaluacji 2022. Jest on dedykowany głównie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ewaluację podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego, a szczególnie kierownikom dyscyplin, koordynatorom dyscyplin, importerom publikacji w PBN. Aby zapisać się na kurs należy mieć konto na platformie Navoica.pl. Dostępność kursu na platformie: 25.10.2021 – 31.12.2022.
Szczegółowy opis kursu jest znajduje się pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW01+2021/about
logo systemu POLON

Pomoc POL-on

Na stronie Pomocy systemu umieszczone zostały odpowiedzi na uwagi i pytania zadane podczas Hakatonu API (06-10-2021) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/hackathon-api-06-10-2021/
logo systemu POLON

SEDN

19 października została wdrożona nowa wersja SEDN Demo – v.0.5.0. Najważniejsze zmiany to poprawienie kilku istotnych błędów działania systemu oraz wprowadzenie szeregu poprawek wizualnych i optymalizacyjnych.
logo systemu POLON

Szkolenia

Na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/ znajdują się informacje o szkoleniach realizowanych przez OPI-PIB. W listopadzie odbędą się szkolenia na temat modułów Pracownicy, Patenty, Projekty, Raporty.